Název firmy:
Louda Auto a.s.
Sídlo firmy:
Choťánky 166
CZ-29001 Poděbrady
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
46358714
Soudní příslušnost:
B 19975 vedená u Městského soudu v Praze
DVR:
DIČ:
CZ699002678
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: