Název firmy:
Louda Auto a.s.
Louda Auto a.s.-Teplice
Sídlo firmy:
Dvořákova 83
41510 Teplice
Právní forma:
Telefon:
+420 417 590 555
Fax:
+420 417 590 571
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
CZ699002678
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: